Nhựa Vinylester

– Nhựa vinyl ester, hay thường chỉ là vinyl ester, là loại nhựa được sản xuất bằng quá trình este hóa nhựa epoxy với axit acrylic hoặc axit metacrylic.[1] Nhóm “vinyl” dùng để chỉ các nhóm thế este này, dễ bị polyme hóa và do đó chất ức chế thường được thêm vào. Sản phẩm diester sau đó được hòa tan trong dung môi phản ứng, chẳng hạn như styrene, đến hàm lượng khoảng 35–45% tính theo trọng lượng. Quá trình trùng hợp được bắt đầu bởi các gốc tự do, được tạo ra bởi sự chiếu xạ tia cực tím hoặc peroxit.
– Vật liệu nhiệt rắn này có thể được sử dụng thay thế cho vật liệu polyester và epoxy làm ma trận polyme nhiệt rắn trong vật liệu composite, có độ bền cao. Vinyl ester có độ nhớt nhựa thấp hơn (khoảng 200 cps) so với polyester (khoảng 500 cps) và epoxy (khoảng 900 cps).
(Nguồn: Sưu tầm)