Nhựa Polyester

– Nhựa polyester là một loại polymer. Sử dụng đơn giản, nó là thành phần chính trong nhiều ngành công nghiệp, từ xây dựng đến hàng không vũ trụ. Cung cấp các đặc tính vật lý và hóa học đáng kinh ngạc, nó cũng tương đối rẻ so với các loại nhựa khác như epoxies và urethane, tuy nhiên nó mang lại hiệu suất tương tự – nếu không muốn nói là vượt trội – trong nhiều trường hợp.
– Sự phát triển của nhựa Polyester:
Nhựa đã tồn tại hàng triệu năm. Lấy hổ phách – một loại nhựa cây phổ biến nổi tiếng với khả năng bảo tồn côn trùng và các sinh vật khác. Tuy nhiên, nguồn gốc của các loại nhựa được sản xuất tổng hợp như polyester đã có từ những năm 1800, là một trong những loại nhựa đầu tiên được phát triển và cuối cùng đóng vai trò là nền tảng của ngành nhựa mà chúng ta biết ngày nay.

Một trong những bước đột phá đầu tiên trong sản xuất polyester là vào năm 1847 bởi Berzelius, người đã phát triển phản ứng giữa axit tartaric với glycerol để tạo thành nhựa polyester. Vài năm sau, vào năm 1863, Lorenzo cho phản ứng ethylene glycol với axit succinic, tạo ra sơ đồ phản ứng polyester thứ hai. Sau đó, nhựa polyester không bão hòa mà chúng ta biết ngày nay được Daniel Vorlander phát triển lần đầu tiên vào năm 1894 bằng cách sử dụng glycol maleat.

Trong khi nhiều cải tiến gia tăng đã được thực hiện đối với nhựa polyester, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để sản xuất tập trung vào phản ứng giữa diethylene glycol (HO–CH2–CH2–OH) và axit béo không bão hòa (ví dụ axit maleic, HOOC–CH=CH–COOH )

(Nguồn: Sưu tầm)