Nhựa Epoxy

– Epoxy là họ các thành phần cơ bản hoặc sản phẩm cuối cùng được xử lý bằng nhựa epoxy. Nhựa epoxy, còn được gọi là polyepoxit, là một loại tiền polyme và polyme phản ứng có chứa các nhóm epoxit. Nhóm chức epoxit còn được gọi chung là epoxy.
– Nhựa epoxy có thể được phản ứng (liên kết ngang) với chính chúng thông qua quá trình đồng trùng hợp xúc tác hoặc với nhiều chất đồng phản ứng bao gồm các amin đa chức năng, axit (và anhydrit axit), phenol, rượu và thiol (đôi khi được gọi là mercaptan). Những chất đồng phản ứng này thường được gọi là chất làm cứng hoặc chất kết mạng, và phản ứng liên kết ngang thường được gọi là phản ứng đóng rắn.
– Sự ngưng tụ epoxit và amin lần đầu tiên được báo cáo và cấp bằng sáng chế bởi Paul Schlack của Đức vào năm 1934. Những tuyên bố về việc phát hiện ra nhựa epoxy gốc bisphenol-A bao gồm Pierre Castan vào năm 1943. Công trình của Castan đã được cấp phép bởi Ciba, Ltd. của Thụy Sĩ, công ty này đã trở thành một trong ba nhà sản xuất nhựa epoxy lớn trên toàn thế giới. Năm 1946, Sylvan Greenlee, làm việc cho Công ty Devoe & Raynolds (hiện là một phần của Hexion Inc. đã được cấp bằng sáng chế về nhựa có nguồn gốc từ bisphenol-A và epichlorohydrin.
(Nguồn: Sưu tầm)