Cung cấp ống và phụ kiện ống Compozit – HT khử khoáng – Công ty nhiệt điện Sơn Động

14/10/2022

Tên dự án

Địa điểm

Chủ đầu tư

SP Totumi cung cấp

Thời gian cung cấp